หลักสูตรในการเตรียมการสอบเข้ารร.สาธิต

ExamsDemonstrationSchool

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ ป.1 นี้เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอบเข้ารร.สาธิต คือ เด็ก ๆ ต้องมีความรู้ทั้ง วิชาการ, เชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และความรู้รอบตัวในทักษะชีวิต อีกด้วย

แนะนำให้เข้าไปดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ หมวด ภาษาไทย และ แบบฝึกหัดสาธิต ในนี้ จะช่วยในเรื่องทักษะการฟัง และ ทักษะการอ่านมากขึ้นค่ะ

ก่อนที่คุณจะปิดโอกาสลูกได้สอบเข้าโรงเรียนสาธิต อ่าน เล่าสู่กันฟัง… เส้นทางสู่สาธิตเกษตรของกานต์ ก่อน แล้วคุณอาจมีกำลังใจ ความมุ่งมั่น แนวคิดที่จะ “สู้สักครั้ง” เรารวมข้อมูลการสอบสาธิต ตั้งแต่รายชื่อโรงเรียน เกณฑ์การรับสมัคร แนวข้อสอบ การเตรียมตัวของพ่อแม่ เตรียมตัวลูก ที่พ่อแม่สามารถติวเองได้ จากประสบการณ์จริงของกานต์ แล้วคุณจะรู้ว่า ครอบครัวธรรมดา ๆ ก็สามารถผลักดันลูกสอบเข้าโรงเรียนสาธิตได้ ขอเพียงแค่ทำให้ดีที่สุด

 

ติดต่อด่วน