สอบ สสวท. สพฐ.

“สสวท.” คืออะไร? ทำไมเด็กๆ ควรสอบ “สสวท.” ?

ช่วงนี้ถึงฤดูการสอบ “สสวท.” แล้ว หลาย ๆ ท่านจึงน่าจะได้ยินเรื่อง “การสอบสสวท.” อยู่บ่อย ๆ ใช่ไหมคะ…แต่สำหรับท่านไหนที่ยังงง ๆ และสงสัยอยู่ว่า “สสวท.” คืออะไร? และจำเป็นหรือไม่ที่เด็ก ๆ จะต้องไปสอบสสวท.? ในบทความนี้ ซายเอนเทีย (Scientia) จะมาตอบคำถาม เพื่อให้ทุกท่านคลายความสงสัยพร้อมแถมเคล็ดลับการเตรียมสอบให้กับเด็ก ๆ อีกด้วยค่ะ

สสวท. คืออะไร

สสวท. หรือ IPST คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีค่ะ

        ดังนั้น เพื่อเฟ้นหาเด็ก ๆ ที่มีศักยภาพในวิชาดังกล่าว จึงได้มีการจัดการทดสอบในโครงการต่าง ๆ ขึ้น เช่น “โครงการโอลิมปิกวิชาการ” เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมเป็นตัวแทนในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ, “โครงการ PISA” ที่ประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และรวมไปถึง “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โดย สสวท. ซึ่งคัดเลือก และประเมินความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

        โครงการดังกล่าว สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกเด็ก ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาเด็ก ๆ ที่มีความสนใจ, มีแวว และมีศักยภาพ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ​เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกทาง เป็นการเพิ่ม “โอกาสด้านการเรียนรู้” ให้แก่เด็ก ๆ อีกด้วย

รอบการสอบแข่งขัน สสวท.

       การรับสมัครการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) มีการประเมินทั้งหมด 3 รอบ และแบ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาออกเป็น 2 ช่วงชั้น ดังนี้

– ช่วงชั้นที่ 1 : สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ประถมศึกษาตอนต้น)
– ช่วงชั้นที่ 2 : สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ประถมศึกษาตอนปลาย)

               ตารางปฎิทินการสอบสสวท.

– เปิดรับสมัครสอบรอบแรก : กรกฎาคม – สิงหาคม
– สอบรอบแรก : พฤศจิกายน
– ประกาศผลสอบรอบแรก : ธันวาคม – มกราคม
– สอบรอบสอง : มกราคม – กุมภาพันธ์
– ประกาศผลสอบรอบสอง : กุมภาพันธ์
– สอบรอบสาม (สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์) : มีนาคม
– รับเหรียญรางวัล : มีนาคม
– เข้าค่ายฯ : เมษายน – พฤษภาคม

               การสมัครสอบสสวท.

       สามารถสมัครสอบสสวท. ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (1) การสมัครสอบและชำระเงินผ่านโรงเรียน, (2) การสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ Genius.ipst.ac.th โดยการกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ จากนั้นพิมพ์เอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ และนำไปชำระที่ธนาคาร เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ ข้อดีของการสมัครสอบออนไลน์ด้วยตัวเองก็คือ เราสามารถล็อกอินเพื่อดูประกาศผลสอบในวันที่ประกาศได้ทันทีค่ะ

              การสอบสสวท.

      จะมีสนามสอบอยู่ทุกจังหวัดเพื่อรองรับนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยเด็ก ๆ สามารถสมัครสอบได้ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์​ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกวิชาจะสอบในวันเดียวกัน โดยรอบเช้าจะเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์​ และรอบบ่ายจะเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ค่ะ

     การสอบสสวท. รอบแรก

การสอบสสวท. หรือการคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จะเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละวิชา และแต่ละช่วงชั้นละประมาณ 1,000 คน จากนักเรียนที่สมัครสอบทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ 30,000 – 50,000 คน ข้อสอบในรอบแรกของวิชาวิทยาศาสตร์ จะเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกประมาณ 50 ข้อ โดยวัดความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ค่ะ เด็ก ๆ ที่สอบผ่านในรอบนี้ จะได้รับเกียรติบัตรส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์

               การสอบสสวท. รอบสอง

        เด็ก ๆ ที่สามารถเข้าร่วมการสอบสสวท. รอบสอง จะต้องสอบผ่านรอบแรกแล้วเท่านั้น โดยในรอบ 2 จะเป็นข้อสอบอัตนัยทั้งหมด เพื่อวัดความเข้าใจในภาคทฤษฎี และปฏิบัติของวิชาวิทยาศาสตร์ หลังจากผ่านการสอบรอบนี้ (สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องสอบภาคปฏิบัติอีกครั้ง) เด็ก ๆ จะได้รับเหรียญรางวัลซึ่งแบ่งเป็น เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เด็ก ๆ ที่ได้รับเหรียญทั้งหมดประมาณ 100 คนในแต่ละวิชา จะได้เข้าร่วมพิธีรับเหรียญรางวัลที่กรุงเทพตามวันเวลาที่กำหนด

      สำหรับเด็ก ๆ ที่ได้รับเหรียญรางวัล จะได้สิทธิ์ไป “เข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” เป็นเวลา 3-5 วัน โดยช่วงชั้นที่ 1 จัดที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองหลวง ปทุมธานี และช่วงชั้นที่ 2 จัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร รังสิต อีกด้วย

การเตรียมตัวสอบ สสวท

การเตรียมตัวสอบ สสวท. ทำได้หลายวิธีดังนี้ค่ะ

  1. เตรียมตัวสอบสสวท. ผ่านการติวเข้มในคอร์สต่าง ๆ กับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม ซายเอนเทีย (Scientia) : โดยเฉพาะหลักสูตร “Boost Camp” ที่เรียกว่า “ภารกิจพิชิตเหรียญ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ซายเอนเทียจัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีฝันทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสสวท. โดยในคอร์สนี้ เด็ก ๆ จะผ่านการฝึกทำข้อสอบแบบเทคนิค และทบทวนความรู้เคล็ดลับต่าง ๆ ของซายเอนเทีย เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกสสวท. ในรอบแรก
    นอกจากนั้น ซายเอนเทีย ยังมีทีมครูมืออาชีพที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงมาให้ข้อมูล อีกทั้ง รุ่นพี่ที่ผ่านการเรียนกับซายเอนเทีย ยังมีผลงานมากมาย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ซายเอนเทียแล้ว ได้ผลจริงแน่นอนค่ะ!

2. การทำข้อสอบย้อนหลัง : ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เอง ก็ได้มีการทำเฉลยข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วท่านที่สนใจก็สามารถฝึกทำการสอบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์

ทำไมเด็ก ๆ ควรสมัครสอบสสวท.?

        นอกจากสสวท. จะเป็นโครงการที่ประเมิน วัดแวว และศักยภาพ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็ก ๆ แล้ว ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมความสามารของเด็ก ๆ อีกด้วย ซึ่งเด็ก ๆ ที่ผ่านการสอบสสวท. รอบสอง จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นค่ายที่รวบรวมเด็กที่มีอัจฉริยภาพมาพัฒนาต่อ จึงกล่าวได้ว่า หากเด็ก ๆ มีความสนใจ ตั้งใจ และใฝ่ฝันในด้านวิทยาศาตร์​หรือคณิตศาสตร์​ การสอบ “สสวท.” ก็ถือเป็น “โอกาส” ในการเริ่มต้นก้าวแรก ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ

 

สพฐ. (obec) คืออะไร

เร็วๆนี้

ติดต่อด่วน